Coberta panell Olesa Coberta de panell sandvitx de 60 mm de gruix i 12300 mm de longitut per a la realització d'un pavelló destinat a activitats... llegir més...

Impermeabilització coberta TPO Cornellŕ Coberta deck amb tela sintètica de TPO. Xapa, aïllament PIR i tela d'acabament de TPO de Firestone. llegir més...

Claraboies Lledó Igualada Apertura de forats en coberta deck de tela asfàltica i col·locació de claraboies Lledó. llegir més...

Impermeabilització solera formigó amb TPO Impermeabilització de solera de formigó amb filtracions d'aigua amb una làmina sintètica de TPO amb fixacions... llegir més...

Coberta panell sandwich Montcada Desmuntatge i substitució de coberta de fibrociment per una nova coberta de panell sandvitx de PIR, totalment rematada. llegir més...

Façana panell sandvitx en vertical color negre Muntatge de façana de panell sandvitx de color negre fixat sobre omegues i aquestes a la paret existent de maó. llegir més...

Coberta panell sandvitx Tarragona Canvi de coberta de fibrocimento per una nova coberta de panell sandvitx, translúcits i rematades. llegir més...

LETICAB S.L.U. - C/ Frederic Puig 4, baixos 1
08290 Cerdanyola del Vallčs