Façanes de panell sandvitx en vertical color negre

Muntatge de façanes de panell sandvitx de color negre fixat sobre omegues i aquestes a la paret existent de maó

Col·locació de rastrelat amb omegues sobre façana de maons i folrat de parets amb unes façanes de panells sandvitx en posició vertical de color negre i llis.

Col·locació de rastrelat amb omegues sobre façana de maons i folrat de parets amb unes façanes de panells sandvitx en posició vertical de color negre i llis.

Next Generation
Plan de recuperación