Coberta i façana amb panell sandvitx de coberta

Muntatge de coberta i façana amb panells sandvitx de coberta. Un acabat més industrial amb tapajunts per tapar les fixacions

Coberta i façana d'una nau industrial amb panells sandvitx de coberta, tant en façana com en coberta, amb tapajunts i fixació oculta.

Coberta i façana d'una nau industrial amb panells sandvitx de coberta, tant en façana com en coberta, amb tapajunts i fixació oculta.

Next Generation
Plan de recuperación