Nau Arrossaires a Deltebre, façanes de sandwich, de xapa i impermeabilització

Muntatge de dos naus. Una amb façana de safata metàl-lica, aïllament de llana mineral i xapa. I coberta deck formada amb xapa, panells de llana de roca i impermeabilització amb teles d'oxiasfalt La segona amb panells de llana de roca de sectorització RF.

Tancament d'una nova nau, d'estructura metàl·lica amb façanes de xapa sandwich in situ formada per safata, aïllament i xapa exterior, totalment rematada. En coberta es col·loca una coberta deck formada per xapa, llana de roca i impermeabilització de teles asfàltiques bicapa. També realitzem una façana de panell sandvitx de llana de roca per sectoritzar una part interior en una nau.

Tancament d'una nova nau, d'estructura metàl·lica amb façanes de xapa sandwich in situ formada per safata, aïllament i xapa exterior, totalment rematada. En coberta es col·loca una coberta deck formada per xapa, llana de roca i impermeabilització de teles asfàltiques bicapa. També realitzem una façana de panell sandvitx de llana de roca per sectoritzar una part interior en una nau.

Next Generation
Plan de recuperación