Cobertes de panell sandvitx a Cornellà

Cobertes de panell sandvitx sobre xapa a Cornellà

Doblegat de coberta de xapa simple existent amb unes noves cobertes de panell sandvitx sobre rastrells d'omegues, per rehabilitar la coberta i preparar-la per a la col·locació de plaques solars. Rehabilitació total de la coberta amb noves canals, panells i rematades.

Doblegat de coberta de xapa simple existent amb unes noves cobertes de panell sandvitx sobre rastrells d'omegues, per rehabilitar la coberta i preparar-la per a la col·locació de plaques solars. Rehabilitació total de la coberta amb noves canals, panells i rematades.

Next Generation
Plan de recuperación