Serveis

Treballs que realitzem de tancaments industrials

Empresa especialitzada en tancaments industrials metàl·lics de cobertes i façanes.

Tipus de cobertes:

 • Coberta de xapa simple.
 • Coberta de xapa sandvitx in situ.
 • Coberta de panell de poliuretà (PIR i PUR).
 • Coberta de panell de llana de roca (protecció al foc).
 • Coberta deck (impermeabilització).
 • Claraboies, exutoris, ventiladors lineals, trampilles.
 • Translúcids.

Tipus de façanes:

 • Façana de xapa simple.
 • Façana de xapa sandvitx in situ.
 • Façana de panell de poliuretà (PIR i PUR). Plà, llis, semillis, microperfilat, arquitectònic.
 • Façana panell de llana de roca (protecció al foc).
 • Façana de sectorització.
 • Façana de panell frigorífic.
 • Translúcids de polièster i policarbonat.

Línies de vida definitiva:

 • Cobertes de xapa.
 • Cobertes de panell.
 • Cobertes deck.
Foto Serveis

Muntatge de cobertes i façanes metàl·liques, translúcits i línies de vida definitives homologades. Obra nova, manteniment i rehabilitació.

Next Generation
Plan de recuperación