Doblegat de coberta de xapa amb sandvitx in situ

Doblegat de coberta de xapa amb un sandvitx in situ, format per omegues de separació, aïllament tèrmic de llana mineral i una nova xapa grecada

Rehabilitació de coberta de xapa simple amb la col·locació de nova coberta de xapa grecada a sobre, rastrelats d'omegues i aïllament tèrmic de llana mineral.

Rehabilitació de coberta de xapa simple amb la col·locació de nova coberta de xapa grecada a sobre, rastrelats d'omegues i aïllament tèrmic de llana mineral.

Next Generation
Plan de recuperación