Marquesina xapa simple grecada Subirats

Muntatge de coberta de chapa grecada simple, sobre estructura metálica. Per a la formació d'una marquesina preparada per aguantar plaques solars

Marquesina de xapa simple grecada sobre estructura metàl·lica existent, amb canals i rematades.

Marquesina de xapa simple grecada sobre estructura metàl·lica existent, amb canals i rematades.

Next Generation
Plan de recuperación