Coberta panell sandvitx Olesa

Coberta de panell sandvitx sobre estructura de fusta

Coberta de panell sandvitx de 60 mm de gruix i 12300 mm de longitut per a la realització d'un pavelló destinat a activitats esportives. Sobre una estructura de fusta.

Coberta de panell sandvitx de 60 mm de gruix i 12300 mm de longitut per a la realització d'un pavelló destinat a activitats esportives. Sobre una estructura de fusta.

Next Generation
Plan de recuperación