Serveis

Empresa especialitzada en tancaments industrials metàl-lics de cobertes i façanes.

Tipus de cobertes:
- Coberta de xapa simple.
- Coberta de xapa sandvitx in situ.
- Coberta de panell de poliuretà (PIR i PUR).
- Coberta de panell de llana de roca (protecció al foc).
- Coberta deck (impermeabilització).
- Claraboies, exutoris, ventiladors lineals, trampilles.
- Translúcids de polièster i policarbonat.
Tipus de façanes:
- Façana de xapa simple.
- Façana de xapa sandvitx in situ.
- Façana de panell de poliuretà (PIR i PUR). Plà, llis, semillis, microperfilat, arquitectònic.
- Façana panell de llana de roca (protecció al foc).
- Façana de sectorització.
- Façana de panell frigorífic.
- Translúcids de polièster i policarbonat.
Línies de vida definitiva:
- Cobertes de xapa.
- Cobertes de panell.
- Cobertes deck.
LETICAB S.L.U. - C/ Frederic Puig 4, baixos 1
08290 Cerdanyola del Vallès