Canvi cobertes panell sandvitx Bellaterra

Cobertes de panell sandvitx galvanitzades oxidades i amb entrades d'aigua. Es fa el canvi per nous panells prelacats

Canvi de cobertes de panell sandvitx per nous, en aquesta coberta a quatre aigües. Inclús rematades per poder garantir l'estanqueitat de la coberta.

Canvi de cobertes de panell sandvitx per nous, en aquesta coberta a quatre aigües. Inclús rematades per poder garantir l'estanqueitat de la coberta.

Next Generation
Plan de recuperación