Façanes panell sandvitx divisoria

Canvi de façana formada per planxes d'acer i subestructura metàl·lica per panells sandvitx de llana de roca de sectorització i resistència al foc

Retirada de façana formada per plaques metàl·liques i subestructura per una nova façana de panells sandvitx de llana de roca per fer una sectorització d'incendis.

Retirada de façana formada per plaques metàl·liques i subestructura per una nova façana de panells sandvitx de llana de roca per fer una sectorització d'incendis.

Next Generation
Plan de recuperación