Coberta i façana interior fàbrica de neumàtics a Manresa.

Coberta de panell nervat PIR i façana interior de xapa sobre subestructura metàl-lica.  

Next Generation
Plan de recuperación