Impermeabilització solera formigó amb TPO

Impermeabilització de solera de formigó amb filtracions d'aigua amb una làmina sintètica de TPO amb fixacions mecàniques

Impermeabilització de solera de formigó que tenia filtracions amb una tela de TPO fixada mecànicament.

Impermeabilització de solera de formigó que tenia filtracions amb una tela de TPO fixada mecànicament.

Next Generation
Plan de recuperación