Cobertes de panell sandvitx Montcada

Desmuntatge i substitució de coberta de fibrociment per una nova coberta de panell sandvitx de PIR, totalment rematada

Canvi de coberta de fibrociment en nau industrial per una nova de panell sandvitx industrial, inclús sortides de ventilació, trampilla per accedir a la coberta, petos de xapa i rematades.

Canvi de coberta de fibrociment en nau industrial per una nova de panell sandvitx industrial, inclús sortides de ventilació, trampilla per accedir a la coberta, petos de xapa i rematades.

Next Generation
Plan de recuperación