Canvi coberta fibrociment per sandwich in situ a Barberà.

Canvi de coberta de fibrociment per xapa sandwich in situ formada per doble xapa metàl-lica grecada, omegues i aïllament de fibra de vidre.

Next Generation
Plan de recuperación