Canvi vidres per façanes de translúcids a Barcelona

Canvi de dents de serra en coberta de vidres i estructura metàl-lica per façanes de translúcits de policarbonat cel·lular, donant millor comportament en cas d'incendi i millor aïllament tèrmic

Canvi de façana de vidres per una nova de translúcits amb sistema de policarbonat cel·lular amb classificació al foc Bs1d0.

Canvi de façana de vidres per una nova de translúcits amb sistema de policarbonat cel·lular amb classificació al foc Bs1d0.

Next Generation
Plan de recuperación