Escorxador Riudellots. Rehabilitació de façana amb panell sandwich semi-llis de poliuretà llegir més...

Fabrica cartró a Pacs del Penedés. Canvi coberta de fibrociment per coberta metàl-lica sandwich in situ. llegir més...

Pavelló a Badalona. Rehabilitació pavelló. Doblat de coberta i façana amb xapa i policarbonat. llegir més...

Pavelló a Badalona 2. Canvi coberta de fibrociment per panell sandwich de poliuretà i airejadors estàtics. llegir més...

Canvi coberta fibrociment per sandwich in situ a Barberà. Canvi de coberta de fibrociment per xapa sandwich in situ formada per doble xapa metàl-lica grecada, omegues i aïllament de... llegir més...

Coberta engatillada a Sabadell. Coberta engatillada sobre forjat, amb aïllament de plaques PIR. llegir més...

Coberta i façana interior fàbrica de neumàtics a Manresa. Coberta de panell nervat PIR i façana interior de xapa sobre subestructura metàl-lica.   llegir més...

Coberta inoxidable. Canvi de coberta deck a coberta inoxidable. llegir més...

Façana acer corten. Tancament de façana amb safates d'acer corten. llegir més...

Coberta de xapa a La Roca del Vallés. Coberta de xapa metàl-lica sobre estructura metàl-lica. llegir més...

Hotel Sidorme a Albacete. Façana ventilada formada per panell de 50 mm de gruix de poliuretà amb doble xapa metàl-lica. Panell... llegir més...

Nau magatzem al port de Tarragona. Canvi de façanes de panell i coberta de fibrociment per façana i coberta de xapa grecada amb translúcits de... llegir més...

Substitució coberta a Barcelona. Desmuntatge de coberta de fibrociment i substitució per coberta de panell de poliuretà. llegir més...

Nau quimica a granollers. Substitució de coberta de fibrociment per panell sandwich de poliuretà. llegir més...

Ceip a Sallent. Façana de xapa miniona combinant la col-locació en horitzontal i vertical i diferents colors. llegir més...

Substitució translúcids coberta nau a la roca del vallés. Canvi de translúcids de poliester per policarbonat en coberta, per donar més llum interior, amb resistència... llegir més...

Coberta deck a Sabadell. Coberta deck formada per xapa de gran greca per suportar càrregues de fins a 200 kg/m2 a 4 metres entre recolçaments,... llegir més...

Rehabilitació coberta Parets. Canvi translúcids. Rehabilitació de coberta, canviant els translúcids. Canvi de translúcids deteriorats de poliester sense... llegir més...

LETICAB S.L.U. - C/ Frederic Puig 4, baixos 1
08290 Cerdanyola del Vallès