Coberta i façana amb panell sandvitx de coberta Muntatge de coberta i façana amb panells sandvitx de coberta. Un acabat més industrial amb tapajunts per tapar les fixacions. llegir més...

Marquesina xapa simple grecada Subirats Muntatge de coberta de chapa grecada simple, sobre estructura metálica. Per a la formació d'una marquesina preparada per... llegir més...

Doblegat de coberta amb sandvitx in situ Doblegat de coberta amb un sandvitx in situ, format per omegues de separació, aïllament tèrmic de llana mineral i una... llegir més...

LETICAB S.L.U. - C/ Frederic Puig 4, baixos 1
08290 Cerdanyola del Vallès