Doblat coberta panell vermell Doblat de coberta formada per noves canals de xapa i panells de color vermell teula. Totalment rematada amb peces del mateix tipus de xapa... llegir més...

Canvi vidres per policarbonats en coberta i façana Canvi de coberta i façana de vidres, per una nova coberta i façana de policarbonat amb sistemes Arcoplus, tant en... llegir més...

Coberta corba sandvitx in situ Canvi de coberta corba de xapa sandvitx in situ, formada per doble xapa grecada amb corbatura adaptada a la coberta, aïllament de... llegir més...

Claraboies coberta deck Obertura de forats per col-locar claraboies en una coberta deck formada per xapa, aïllament de llana de roca i tela de PVC. llegir més...

Canvi finestres translúcid Canvi de finestres de translúcid que es troben deteriorades i falten algunes, per nous translúcids blanc difusor. llegir més...

LETICAB S.L.U. - C/ Frederic Puig 4, baixos 1
08290 Cerdanyola del Vallès