Exutoris coberta Torelló Apertura de forats i col-locació d'exutoris en coberta deck. llegir més...

Canvi coberta deck tela asfàltica a San Marçal. Coberta amb plaques de llana de roca aixecades pel vent. Retirada de la tela asfàltica i les plaques de llana de roca i nova... llegir més...

Rematades i línia vida a Barcelona Col-locació de línia de vida definitiva homologada i remats per evitar entrades d'aigua en coberta. llegir més...

Coberta deck tpo amb translúcids a Rubí. Muntatge de coberta deck de TPO formada per xapa base grecada, aïllament tèrmic PIR i impermeabilització amb... llegir més...

Canvi cobertes panell a Bellaterra. Cobertes de panell sandvitx galvanitzades oxidades i amb entrades d'aigua. Es fa el canvi per nous panells prelacats. llegir més...

Doblat coberta Bellaterra color Vermell Doblat de coberta amb panells de poliuretà de color vermell teula sobre subestructura d'omegues variables per donar més... llegir més...

LETICAB S.L.U. - C/ Frederic Puig 4, baixos 1
08290 Cerdanyola del Vallès